Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma vs. Metallurg Novokuznetsk

Regulation Time Spread for HomeTeam -0.5

Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma vs. Metallurg Novokuznetsk

1st Period Spread for HomeTeam -0.5

Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma vs. Metallurg Novokuznetsk

Regulation Time Spread for HomeTeam 1.5

Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma vs. Metallurg Novokuznetsk

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.0

Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma vs. Metallurg Novokuznetsk

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.5

Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma vs. Metallurg Novokuznetsk

Regulation Time Spread for HomeTeam 1.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Over/Under 5.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Over/Under 1.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Over/Under 0.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Over/Under 2.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Over/Under 4.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Spread for HomeTeam -0.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Spread for HomeTeam -0.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Spread for HomeTeam -1.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Spread for HomeTeam -1.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Spread for HomeTeam -1.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Over/Under 5.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Over/Under 4.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Over/Under 3.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Over/Under 1.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Over/Under 2.5

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.0

Hc Akm Tula vs. Rubin Tyumen

1st Period Spread for HomeTeam 0.5

BET POSITION
Trollbox/Support