Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

Regulation Time Over/Under 7.0

Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

Regulation Time Spread for HomeTeam 2.5

Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

1st Period Spread for HomeTeam 1.0

Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

1st Period Spread for HomeTeam 0.5

Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

1st Period Spread for HomeTeam -0.5

Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

Regulation Time Spread for HomeTeam 2.0

Ski Ishockey Elite vs. Narvik Ishockeyklubb

Regulation Time Spread for HomeTeam 3.0

BET POSITION
Trollbox/Support